Zamek Królewski w Chęcinach

Dostawa elementów oświetleniowych i iluminacji nocnej.

Modernizacja ulic

Modernizacja ulic Armii Krajowej, Metalowców, Mościckiego w mieście Skarżysku-Kamiennej.

E.Wedel Warszawa

Dostawa materiałów elektrycznych do fabryki.

Boiska ‘Orlik’

Dostawa materiałów do zapleczy socjalnych boisk sportowych „Olriki” na terenie całej Polski (15 obiektów).

Złote Tarasy (Warszawa)

Dostawa materiałów do instalacji przeciwpożarowej i systemów wentylacyjnych.

Galeria Echo (Kielce)

Dostawa materiałów do instalacji przeciwpożarowej i systemów wentylacyjnych.

Galeria Kalisz

Dostawa materiałów do instalacji przeciwpożarowej i systemów wentylacyjnych.

Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej

Dostawa materiałów elektrycznych do obiektów użyteczności publicznej na terenie Skarżyska-Kamiennej